Vannverksdammen får ny gangbru

Eksisterende gangbru er gammel og har store råteskader. Nå skal den byttes ut. Turveien over demningen vil derfor være stengt i rundt fem uker mens arbeidene pågår.

Bilde av vannverksdammen med demning og sandstrand.
Ny bru er på plass om rundt fem uker.

Arbeidet starter mandag 8. mai og da vil den gamle brua fjernes helt. 

I tillegg til at den gamle brua har store råteskader, er heller ikke konstruksjonen i henhold til gjeldende regler for overløp, noe som rettes når den nye brua er på plass. Den nye brua vil bli bygget i stål og tre og vil bli tilpasset terrenget.

Det blir satt opp byggegjerder som avgrenser anleggsområdet fra områdene som fremdeles er tilgjengelig for publikum. Det er mulig å bade ved Vannverksdammen i perioden, men det er ikke lov å bevege seg innenfor byggegjerdene. 

I perioden arbeidene pågår kan du også treffe på  anleggstrafikk/kjøretøy på stien fra p-plassen og ned til dammen.