Drammensbadet måtte som veldig mange andre stenge dørene 12. mars. Det var ikke forenlig med helsemyndighetenes retningslinjer å holde åpent. Først utførte staben vedlikehold og oppussing, nå har 25 av de ansatte blitt omdisponert i helt nye yrker.

Drammensbadet
BILDE: Grunnet korona er Drammensbadet stengt inntil videre. Foto: Birgitte Simensen Berg

I en normalsituasjon er det omtrent 900–1000 gjester som daglig besøker Drammensbadet. Nå har Drammensbadet koronastengte dører, og som veldig mange andre bedrifter, har de bare utgifter og ingen inntekter. Alle medlemskap er fryst og ingen leietakere har blitt fakturert etter stengningen.

Alle de ledige er klare i nye jobber

Etter stengningen var renhold og vedlikehold det første de gjøv løs på. Alle ansatte ble satt til å vaske, male og «shine» opp anlegget.

Etter en drøy måned med ekstra arbeid var det ikke forefallent arbeid igjen for å aktivisere alle fast ansatte. Styret i Drammensbadet KF støttet perioden med ekstra renhold og vedlikehold. Permitteringer har det ikke vært snakk om, det er i henhold til Drammen kommunes retningslinjer.

– De ansatte har vist en fleksibilitet som er helt fantastisk. Jeg er veldig stolt av dem, sier Kristina Vinda.

Hun har stor forståelse for at det ikke er bare, bare å få ny arbeidsoppgaver på nytt sted, med dette er en midlertidig ordning.

Kjersti Tveit Nergaard fra Utvikling og digitalisering i Drammen kommune, er en av flere som for tiden jobber i en sentral bemanningsenhet, opprettet i forbindelse med pandemien.

Siden midten av mars har de jobbet med å sammenligne ekstraordinære behov med tilgjengelige ressurser. Etter en kartlegging av kompetansen til medarbeiderne på Drammensbadet, ble det tydelig at disse kunne bidra på mange steder i kommunen. Barnehage og skole trengte sårt noen ekstra hender. Renhold har fått økt arbeidsmengde i forbindelse med åpning av skolene og tok imot nye kollegaer med åpne armer.

Tett oppfølging

Noen av de ansatte begynte i ny jobb 21. april og noen møtte opp på ny arbeidsplass 27. april.

Kontrakten med den nye arbeidsplassen er i første omgang ut mai. Hvordan det blir etter det er usikkert, men om Drammensbadet ikke blir åpnet igjen i juni er de klare for videre omdisponering av ansatte.

De som har fått nye jobber får tett oppfølging fra avdelingslederne ved Drammensbadet og sin nye leder.

– Disse folka har virkelig «tatt en for laget», de har snudd en surrealistisk situasjon med stengt anlegg til noe positivt, sier en stolt Kristina Vinda.

Fredrik Nesbakken Moe er resepsjonist ved Drammensbadet til vanlig, nå er han renholder.

Fredrik Nesbakken Moe
BILDE: Fredrik Nesbakken Moe er klar for en annerledes arbeidsdag.

Fredrik jobber i dag som renholder i 100 % stilling ved Steinberg skole, og jobber nå for Drammen Eiendom. Når jobben ved skolen er ferdig går turen til to av kommunens barnehager, Steinberg og Åsen.

– Veldig positivt at vi har blitt innplassert og ikke er permittert. Det er spennende med nye utfordringer og det å møte nye folk. Jeg har bare truffet hyggelige ansatte der jeg vasker, og flotte kollegaer, sier en blid Fredrik Nesbakken Moe.

Denne jobben har han fram til midten av mai, da skal han ut i pappaperm.

Anita Monsen er fagansvarlig individuell trening til daglig. Anita har en master i fysisk aktivitet og helse med et tillegg i ernæring, så den midlertidige jobben som gymlærer ved Mjøndalen skole passer godt for ei med hennes bakgrunn.

Anita røper at hun har vurdert å ta etterutdanning innen praktisk pedagogikk, og nå får hun testet det ut i praksis. Erfaringen hun får her er det bare å føre opp på CV-en.

Anita Monsen
BILDE: Anita Monsen er gymlærer ved Mjøndalen skole.

– Det er noe helt annet enn det jeg gjør til daglig. Det er spennende å bidra på andre områder, sier Anita Monsen.

Lager nye rutiner

De få som er igjen på Drammensbadet er i gang med å lage rutiner for hvordan gjester skal forholde seg etter gjenåpningen. Smitteverntiltak og nye vaskerutiner må også beskrives. Ledelsen ved Drammensbadet har mye å tenke på. Hvordan senke kostnader nå som alle inntektene settes til null over natten?

Alle har trådt til på sin måte. Noen med veldig lav stillingsprosent har valgt å ta ut feriedager, andre i for eksempel treningssenteret har valgt å ta ut ulønnet permisjon. Dette har de valgt for at de ikke ønsket å bli omdisponert av forskjellige grunner. Temperaturen i bassengene og i luften er senket noe for å redusere kostnadene.

De ansatte ved Drammensbadet venter spent på en avklaring fra regjeringen torsdag 30. april. I pressekonferansen vil det med stor sannsynlighet bli bestemt den videre skjebnen for Drammensbadet.