Nyansatt stabsleder i kommunen

Meryem Salih er ansatt som stabsleder for Oppfølging og analyse i Drammen kommune. 38-åringen starter i jobben 1. juli.

Stillingen som stabsleder for oppfølging og analyse har vært lyst ut internt i kommunen. Det var tre kvalifiserte og gode søkere til stillingen, men det var altså Meryem Salih som trakk det lengste strået.

Salih har åtte års fartstid i Drammen kommune, både som økonomirådgiver og prosjektleder, og det siste året fagansvarlig Styring og analyse og lederteam Oppfølging og analyse. I tillegg har Salih syv års erfaring fra privat næringsliv.

-  Meryem har i ulike roller de siste årene vist at hun blant annet behersker stort arbeidspress, samordning og fagområdet til Oppfølging og analyse svært godt. Hun evner å fatte gode beslutninger i krevende prosesser, sier Trond Julin, direktør for styring og eierskap.

Han mener Meryem har stor arbeidskapasitet og at hun i flere ulike sammenhenger har vist at hun behersker nye utfordringer.

- Nå blir hun utfordret på noe mer ledelse, men det er jeg helt sikker på at hun vil håndtere og på en god måte. Jeg er glad for at Meryem har takket ja til stillingen, sier Trond Julin.

- Flott gjeng med høy kompetanse

Meryem Salih er 38 år, bor i Mjøndalen, er gift og har to barn. Hun gleder seg til å ta fatt på den nye jobben etter sommerferien.

- Jeg er svært motivert til denne jobben og ser frem til å ta fatt i de utfordringene og mulighetene kommunen står ovenfor, sier Meryem Salih.

- Jeg ser frem til å lede en enhet som jeg har ambisjoner om at skal bli en enhet som bidrar til at kommunen når sine mål til det beste for innbyggere. Jeg vet jeg har med meg en flott gjeng med høy kompetanse og mye god kunnskap – og sammen er jeg sikker på at vi skal klare å både utfordre og utvikle oss i tiden som kommer.

Portrettbilde av Meryem Salih
BILDE: Meryem Salih er ansatt som stabsleder for Oppfølging og analyse.

Hun vet at kommunen står ovenfor store økonomiske utfordringer i tiden fremover, og at kommunen trenger en enhet som leverer presise og gode analyser for å kunne utvikle seg.

- Vi må klare å utvikle oss til å bli en enhet som skal yte strategisk lederstøtte, hvor vi klarer å frigjøre tid til utviklingsoppgaver som gir merverdi til kommunen og innbyggere. Vi må finne rom til å prioritere dette samtidig som vi skal løse våre ordinære driftsoppgaver i enheten. Dette vil kreve at vi er innovative og endringsvillige i tiden som kommer, sier 38-åringen, som gleder seg veldig til en ny arbeidshverdag.

Del av utvidet ledergruppe

Som leder for Oppfølging og analyse vil Meryem Salih få ansvar for å følge opp og analysere utviklingen av kommunens aktiviteter. Stillingen innebærer også ansvar for endringsledelse, og vil preges av et stort behov for tverrfaglig samarbeid i hverdagen.

Salih vil lede et eget fagområde, og jobbe tett med andre kommunalsjefer og stabsledere for å nå kommunens felles mål. Som leder for oppfølging og analyse, blir hun en del av rådmannens utvidede ledergruppe. 38-åringen starter i jobben 1. juli.