Det er økende smitte i landet og den siste uken har det vært flere smittetilfeller i vår egen kommune. Forrige uke ble det derfor besluttet å innføre nye besøksregler ved sykehjemmene og de bemannede omsorgsboligene.

Det gjøres mye for å holde smitten ute fra våre institusjoner i Drammen kommune.

– Her har vi alle et felles ansvar, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

De to siste ukene har vist oss at utfordringene med smitte i samfunnet dessverre ikke er over.

– Det er viktig at folk følger de reglene og retningslinjene som kommunen har og er med å gi de mest utsatte den beskyttelsen vi kan, ved å skjerme dem for mulig smitte, uttaler ordfører Monica Myrvold Berg.

Monica Myrvold Berg og Sudhir Sharma
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg og stedfortredende kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon, Sudhir Sharma utenfor hovedinngangen til Bråta helse- og aktivitetssenter, hvor det er innført nye besøksregler.

Vent ti dager før du kommer på besøk

Pårørende som har vært på reise utenfor Norge, bes om å ikke komme på besøk ved sykehjemmene og de bemannede omsorgsboligene før det er gått ti dager etter hjemkomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om man har vært i "grønt" eller "rødt" land og uavhengig av lengden på reisen.

– Beboere på sykehjem er en sårbar gruppe og har ofte svekket helsetilstand. Derfor vil det være viktig at vi sammen sørger for at vi forebygger alle potensielle smittesituasjoner ovenfor dem, sier stedfortredende kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon , Sudhir Sharma.

En oppfordring går også til dem som har vært på tett befolkede steder/attraksjoner i Norge.

– Det anbefales at man avstår fra besøk på sykehjemmene rett i etterkant og heller venter noen dager. Retningslinjene for Drammen kommune pålegger ikke dette, men vi oppfordrer likevel til at man tenker over dette før man besøker sine nære på sykehjem, sier Sharma.

Det vil bli gjort egne vurderinger i tilfeller hvor beboeren på sykehjemmet den siste tiden har blitt alvorlig syk eller er døende. Ta gjerne kontakt med det enkelte sykehjemmet eller omsorgsboligen dersom du har spørsmål.

Svært viktig å avtale besøk i forkant

Grunnet økt smitte vil man fortsette med systematisk besøk ved sykehjemmene og de bemannede omsorgsboligene.

Det betyr at alle besøk må vurderes og avtales i forkant, og rutiner for smittevern må følges. Besøkene må også protokollføres, slik at det kan gjennomføres smittesporing dersom det blir nødvendig.

– Dessverre har vi ved flere anledninger opplevd at besøkende kommer uten avtale. Vi ser det nå som nødvendig å presisere at ethvert besøk ved sykehjem eller omsorgsbolig skal avtales i forkant, sier Sudhir Sharma.

Anbefalingene fra helsemyndighetene sier at den enkeltes behov for besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning. Risikofaktorer som blir vurdert kan du lese om her. 

Ulik kapasitet

Nå nærmer det seg helg igjen og av erfaring fører dette også med seg mye besøk. Selv om man gjerne skulle ønske å besøke sine, er det likevel viktig å respektere besøksreglene.

Institusjonen har ansvar for å organisere besøkene ved sykehjemmene, men hyppigheten av besøk og antall besøkende som kan tas imot vil være avhengig av institusjonens fysiske utforming og kapasitet til å overholde smittevernrådene.

Teknologiske alternativer

Det oppfordres til å ta i bruk elektroniske løsninger som videosamtaler o.l. for å ha kontakt med sine nære i perioder man må avstå fra besøk på sykehjemmene.