Nye ladestasjoner for elbiler

Fem nye ladepunkter for elbil er på plass på høytorget på Bragernes. I løpet av desember kommer også ti nye ladepunkter på Strømsø. Her kan du lade bilen om natten, ved kun å betale for strømmen du bruker.

Bygging av ladeinfrastruktur er viktig for at flere skal bruke nullutslippsbiler. I dette prosjektet ønsker Drammen kommune å øke tilbudet om nære lademuligheter. Med de nye ladepunktene på gateplan på Bragernes blir det mer attraktivt å bytte ut bil som går på fossilt drivstoff med en elbil, og dermed få ned lokale klimautslipp og redusere forurensning fra bilparken.

Hege Sølvernes Sandnes står ved siden av en el-ladestasjon på høytorget.
BILDE: Hege Sølvernes Sandnes, prosjektleder investeringsprosjekter i Drammen kommune viser frem de nye ladestasjonene på høytorget..

- Disse ladeplassene tillater elbiler å lade over natta. Jeg håper derfor at terskelen for å skaffe seg elbil blir lavere, spesielt for beboere i nærheten som ikke har egen parkeringsplass, sier Hege Sølvernes Sandnes, prosjektleder investeringsprosjekter i Drammen kommune.

Hun håper ladetilbudet kan oppleves som en god erstatning for lading av bilen hjemme.

Strøm og p-avgift

De fem plassene på høytorget er reservert for elbil (ladbar motorvogn) under lading.

I tidsperioden mellom klokken 08.00-18.00 på hverdagen og 09.00-16.00 lørdager kan bilen maks lade i 3 timer.
Utover dette tidsrommet kan elbilen lade utover tre timer. Det betyr at man kan lade bilen over natten, mot å betale strømmen du bruker.

Betalingsordning: I tidsrommet 08.00-18.00 på hverdager og 09.00-16.00 lørdager må man betale for strøm og normal parkeringsavgift. Utenom om dette tidsrommet må det altså betales kun for strømforbruk.

Ti på Strømsø

Prosjektet med ladestasjonene startet i vår, og det ble inngått kontrakt med entreprenør etter sommeren. Ladestasjonene i krysset mellom Thornegata og Schwenckegata (høytorget) ble etablert først, og sto klare til bruk 14. oktober.

På Strømsø jobbes det nå med å klargjøre for ti ladepunkter. Arbeidet er godt i gang, og i løpet av desember skal man kunne ta i bruk ladestasjonen. Disse kommer i Griffenfeldsgate.

Prosjektet var en egen budsjettpost i økonomiplanen, og har kostet Drammen kommune to millioner kroner i år.