Den nye kommunen får nye nettsider 1. januar 2020.

Nettsidene for Svelvik kommune, Nedre Eiker kommune og gamle Drammen kommune avvikles 1. januar. 

Websidene for selve sammenslåingsprosessen, nyedrammen.no, vil ligge åpne noen uker inn i det nye året. Men sidene blir ikke oppdatert. 

Nettsidene på drammen.kommune.no er kommunens viktigste digitale kanal i kommunikasjon med innbyggerne, politikerne og andre målgrupper.

Et av målene med sidene er å gjøre innbyggerne mest mulig selvhjulpet. 

På samme måte som for de tre tidligere nettstedene, skal de nye sidene hjelpe innbyggerne til å benytt seg av kommunens tjenester. Sidene skal også gjøre det lett å holde seg oppdatert om kommunen, i tillegg til saker og møter i kommunepolitikken.

Facebook

I tillegg til nettsidene blir Facebook en viktig kanal i kommunikasjon om nyheter, hendelser, stort og smått om Drammen kommune.

Facebook-sida Nye Drammen - sammen i 2020 slås sammen med gamle Drammen kommunes Facebook-side, og blir den offisielle Facebook-sida til den nye kommunen.

Nedre Eikers Facebook-side blir lagt ned ved årsskiftet. Årsaken til at denne ikke slås sammen med de to andre er teknisk.

Svelvik kommune har ikke hatt egen Facebook-side.

Prate med oss

De som ønsker å komme direkte i kontakt med oss kan bruke chaten. Denne finner du som et blå snakke-boble nederst i høyre hjørne på nettsidene våre. 

Du kan også ringe kommunen på 32 04 00 00 eller sende epost til kommunepost@drammen.kommune.no.

Eller du kan møte oss på ett av de ti knutepunktene. Se hvilket knutepunkt som er nærmest deg.