Reglene for testing og hjemmekarantene er under kontinuerlig utvikling fra Folkehelseinstituttets side.

Oppdaterte råd og anbefalinger ligger til enhver tid på Folkehelseinstituttets nettsider.