Onsdag 22. april er det klart for gjenåpning av barnehagene, og fra med og førstkommende mandag åpner skolene for elevene i 1.-4. klasse. I forbindelse med gjenåpningen har Folkehelseinstituttet endret kriteriene for testing av mistenkte tilfeller av koronasmitte, slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes.

- Nå er barn, elever og ansatte i barnehager, skoler og skolefritidsordninger som åpnes igjen, tatt inn på listen over grupper som prioriteres for testing, sier virksomhetsleder Madli Indseth ved Medisinskfaglig virksomhet i Drammen kommune.

Det er fortsatt sånn at gruppene med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere, særlig de eldste med underliggende sykdommer, prioriteres først når det gjelder testing.

Folkehelseinstituttet anbefaler at det utføres testing for koronavirus av personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet og som er:

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Person over 65 år eller voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom
  5. Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning

Ved begrenset testkapasitet prioriteres testing som listet opp ovenfor. Ved god kapasitet kan også andre med symptomer som kan skyldes covid-19, testes. Testkapasiteten i Drammen kommune er for tiden god.

Selv om koronaviruset ikke anses å være en farlig sykdom for barn, er det viktig at både barn og ansatte i barnehage og skole er hjemme ved sykdom, til minst ett døgn etter at de er blitt helt friske.

- Dersom man ut fra symptomene har mistanke om koronavirus, bør lege kontaktes for å vurdere om man skal testes for koronavirus, sier Madli Indseth.