Telefonnummeret til Drammen kommune er 32 04 00 00.
Telefonen vil være betjent 1. januar 2020 mellom klokken 08.00-16.00.

De nye vakttelefonnumrene er:

  • Vann og avløp: 32 04 66 55
  • Vei og trafikk: 32 04 66 88
  • Parkering: 32 04 68 00
  • Legevakt: 116 117
  • Krisesenter: 32 04 32 04

Nødtelefonnumre:

  • Ambulanse: 113
  • Politi: 112
  • Brann: 110