Smittesituasjonen i Drammen tillater åpningen som er anbefalt av nasjonale helsemyndigheter. Det betyr at dagsenteraktivitet gjenopptas gradvis, og helse- og omsorgsinstitusjoner åpnes mer opp, men med restriksjoner.

Ved gjenåpning av dagaktivitetstilbud vil kommunen tilrettelegge slik at smittevernet ivaretas på en god måte. Smitteverntiltak tilpasses lokale forhold og brukergrupper.

– Vi er veldig glade for at dagsentrene gradvis kan gjenåpnes, vi vet at mange har savnet tilbudet, sier Trine Marit Fjeldstad Aas, kommunalsjef Institusjons- og hjemmetjenester.

Trine Marit Fjeldstad Aas, kommunalsjef Institusjons- og hjemmetjenester.
Bilde: Trine Marit Fjeldstad Aas, kommunalsjef Institusjons- og hjemmetjenester.

Brukere av dagsentertilbudet vil bli kontaktet, slik at de får nøyaktig tidspunkt for oppstart. Smittevernregler skal følges og det er mange praktiske ting som må på plass før alle kan få tilbake tilbudet de har hatt ved dagsentrene. 

Dagsenterbrukere og pasienter på sykehjemmene skal fortsatt være adskilt. Kafeene på institusjonene vil ikke åpne før sommeren.

Det er viktig å legge til rette for besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn. Besøk vurderes og avtales i forkant samt at det føres protokoll over alle besøkende, med tanke på eventuell smittesporing. 

– Det jobbes mot at flest mulig skal få besøk av sine og at beboernes sosiale liv ikke begrenses mer enn nødvendig, avslutter kommunalsjef Aas.  

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme.
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
  3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer.

Selv om det er utøvd godt smittevern kan det oppstå smittetilfeller, da det aldri vil være null risiko for smitte. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad.

Les mer om regler ved institusjoner.