Fra politimann til personvernombud

Pål Tore Larsen har jobbet i politiet i Drammen siden 1991. Nå er han godt på plass i jobben som personvernombud i Drammen kommune.

Pål Tore Larsen er utdannet politi og jurist, og har erfaring både som polititjenestemann og politiadvokat.

– Da jeg etter nesten 30 år i politiet hadde lyst til å prøve noe annet, søkte jeg på stillingen som personvernombud i Drammen kommune, sier Larsen, som har siden 2014 jobbet med personvern og informasjonssikkerhet i rollen som personvernrådgiver i Sør-Øst politidistrikt.

Personvernombud Pål Tore Larsen
BILDE: Pål Tore Larsen har siden 2014 jobbet med personvern og informasjonssikkerhet i rollen som personvernrådgiver i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Pål Tore Larsen.

Samhandling og sikkerhet

– Jeg føler ikke at jeg har fått noen perfekt oppstart i den nye jobben på grunn av koronasituasjonen, da jeg gjerne skulle truffet folk ansikt til ansikt, sier personvernombudet Larsen, som er i full gang med rådgivning og møter på samhandlingsplattformen Teams.

Han forsøker å gjøre seg kjent med kommunens organisering og virke.

– På grunn av koronasituasjonen har det dukket opp nye problemstillinger knyttet både til personopplysningssikkerhet og personvern: for eksempel gjennom nye plattformer for samhandling og opprettelser av registre, sier han.

Ønsker tett IKT-samarbeid

– Det vil være mange utfordringer i jobben, og det vil ta noe tid før jeg har oversikten i en så stor organisasjon, sier Larsen.

Han har et ønske om å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern gjennom et tett samarbeid med IKT-enheten.

– Og etterhvert skal jeg komme meg ut til de forskjellige kommunale enhetene for å drive med opplæring, sier personvernombud Pål Tore Larsen.

Larsen kommer opprinnelig fra Svelvik. Han flyttet til Drammen i 1992 og bor nå på Danvik

Dette blir hovedoppgaven

Larsens hovedoppgave er å informere og gi råd om hvilke forpliktelser virksomheten har etter loven om personvern. Dette gjelder behandlingsansvarlig eller databehandleren, samt til ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger.

Datatilsynet har erfart at å ha en person med kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. Oppfordringen er derfor at alle virksomheter oppretter personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke.

Les mer om personvernombudets oppgaver her.