En person hjemmehørende i Drammen har fått påvist covid-19 etter å ha vært passasjer på det første av de to aktuelle seilasene med Hurtigruta.

I relasjon til Hurtigruteseilasene til Svalbard har Drammen kommune fått melding om til sammen 13 personer som skal følges opp med tanke på koronasmitte.

Kommunens smittesporingsteam har jobbet med dette i helgen, og har oversikt over situasjonen. Det er planlagt testing av alle 13, noen tester det er allerede kommet svar på. Den ene reisende fra den første seilasen har fått påvist covid-19.

Vedkommende hadde ved testing allerede symptomer som ved koronasykdommen, og er nå i isolat hjemme. De siste to døgn før symptomer oppstår regnes som perioden hvor man kan være smitteførende, altså uten å være klar over at man er i ferd med å bli syk.

Kartlegging hos denne personen er gjort, og det dreier seg om normal aktivitet med noen få nærkontakter, men i tillegg en kortvarig poliklinisk behandling på Drammen sykehus.

Drammen sykehus er varslet, og følger opp etter interne rutiner. Øvrige nærkontakter følges opp av kommunen. I dialog med FHI og Drammen sykehus er det at kommunen nå går ut med disse opplysninger.

- Vi har i kommunen et godt system for å håndtere disse utfordringene. Samarbeidet med sykehuset fungerer som det skal, og vi opplever at FHI er tett på situasjonen vår, med råd og oppfølging, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

- Oppfølgingen av disse reisende er viktig. Men det er også viktig å minne om at de grunnleggende smittevernrådene også må følges i vår egen kommune. Vi vet nå at en person har vært smittet, og har levd som normalt. Ved å praktisere riktig avstand og god hygiene har vi gode muligheter til å hindre at smitte sprer seg, avslutter kommuneoverlegen.