De offentlige toalettene i friluftsområdene åpner likevel ikke 1. juni. Årsaken er risikoen for koronasmitte.

Etter planen skulle toalettene åpne 1. juni. 

  • Men toalettene forblir stengt også etter 1. juni

Det vurderes forløpende ut fra smittevernhensyn når toalettene kan åpnes.

Mange av kommunens innbyggere benytter skog og mark til å kople av og komme seg ut av hjemmet. På mange av utfartstedene er det kjærkomne offentlige toaletter. Disse pleier å være åpne fra 1. mai.

Vurderingen nå er at slike toalettanlegg kan være plasser hvor smitte lett kan spres.

De som bruker disse friluftsområdene blir oppfordret til å ordne toalettbesøk hjemme og bidra til å holde naturen ren.

Full søppeldunk?

Dersom søppeldunken er full på friluftsområdet du besøker, vennligst ikke kast søppel i naturen eller sett det ved siden av dunken. Det vil skape forsøpling. I stedet er det fint om du tar med avfallet og kaster det i søppeldunken hjemme.

Drammen kommune setter også pris på at du melder inn fulle søppeldunker via appen Meld inn feil eller Meld inn feil-nettsida.

Les også