Øyvind Berg vinner av Triztan Vindtorn poesipris

Torsdag 25. mars ble Øyvind Berg tildelt Triztan Vindtorn poesipris 2021. Prisen er på 100.000 kroner, samt et kunstverk, og deles ut til en nålevende forfatter som har stor betydning for norsk poesi.

Prisen er Norges største poesipris og har som formål å øke interessen for poesi. Den skal hedre Triztan Vindtorns forfatterskap, og sette Drammen på det nasjonale kulturkartet. Prisen er et samarbeid mellom Drammen, kommune, Aschehoug forlag og Den norske forfatterforeningen, og støttes av Viken fylkeskommune. Prisen ble første gang delt ut i 2013.

Prisvinneren Øyvind Berg

Øyvind Berg, født 1959 i Oslo, har mellomfag i filosofi og litteratur og uavsluttede studier i egyptologi ved universitetene i Bergen og Tromsø. Han debuterte med diktsamlingen Retninger i 1982. Bergs forfatterskap inneholder både lyrikk, drama og gjendiktninger. Han er også én av drivkreftene i teatergruppa Baktruppen. Han er oversatt til tysk, engelsk og dansk.

Øivind Berg vinner av Triztan Vindtorns poesipris 2021
BILDE: Øivind Berg, årets vinner av Triztan Vindtorn poesipris. Foto: Paul Audestad

Utdrag av juryens begrunnelse

«Politikken og samfunnskommentaren er organisk og naturleg tilstades. Refsen kjem på rim, og råkar før ein rekk å snu seg rundt. Dikta er for samansette til å utelukkande appellere. Dei er nærmast pønklåt-aktige i storleik, men likevel formidlar dei kompleksiteten i eit tema, ei historie, eit menneske. Poeten pustar liv i spørsmål ein trudde ein var trøytt av.

Berg er barsk, skriv den danske litteraten Per Højholt, og snakkar da om prisvinnarens vilje og evne til å «gå lige på» og halde fram heilt til diktet finn forma si og blir «ferdig og uforanderleg. Ja, vinnaren av Vindtornprisen 2021, Øyvind Berg, er poesiens stuntmann.»

Prisen ble delt ut under en digital festforestilling spilt inn på Dammensbiblioteket. I tillegg til samtale mellom prisvinneren Øivind Berg og Karin Spjeldnæs, var det musikkinnslag av duoen Kouame Sereba og Rolf-Erik Nystrøm, samt Mathias Eick og Andreas Ulvo.

Les hele juryens begrunnelse her: Grunngjeving Berg 22.03.21.pdf