Søknadsfristen er forlenget til 1. november 2020.

Koronasituasjonen skaper utfordringer for næringslivet i mange kommuner, som ifølge visse kriterier kan søke tilskudd fra et ekstraordinært kommunalt næringsfond.

Ordførerne Monica Myrvold Berg og Gunn Cecilie Ringdal
BILDE: Da det er mer penger igjen i det kommunale næringsfondet, oppfordrer ordførerne i Drammen og Lier, Monica Myrvold Berg og Gunn Cecilie Ringdal, bedrifter, etablere og næringsaktører om å søke før 1. november. Foto: Christian Bjørnøen Hvatum

Ordførere oppfordrer næringslivet til å søke om pengestøtte

– Det er bra at staten har satt av penger til kommunale næringsfond som gjør at vi kan støtte det lokale næringslivet i en vanskelig situasjon. Jeg oppfordrer derfor næringslivet til å søke om støtte, sier Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, og Drammens ordfører Monica Myvold Berg legger til:

– Jeg vet at næringslivet i Drammensregionen har et stort potensiale for videre utvikling og vekst. Gjennom å søke midler fra det kommunale næringsfondet kan de få kjærkommen starthjelp eller drahjelp, som er nødvendig for å realisere noen av sine planer og drømmer. Dette kan kansje bidra til å sikre eller skape nye arbeidsplasser.

Drammen og Lier samarbeider regionalt for å legge til rette for tiltak som har effekt for vekst, utvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser på tvers av kommunegrensene.

Kommunene er tildelt fire millioner kroner til kommunalt næringsfond: 2,6 millioner kroner til Drammen og 1,4 millioner kroner til Lier.

Hvem kan søke støtte?

Målgruppa er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Les mer om hvordan ditt firma kan søke på midler i næringsfondet.