Det er et stort engasjement blant innbyggere for å hjelpe andre i kommunen vår, og det vil antagelig være behov for en felles dugnad på mange områder i tiden som kommer. Samtidig er det viktig å organisere dette på en måte som ikke bidrar til smittespredning.

Andre måter du kan hjelpe

Flere frivillige organisasjoner og ildsjeler ønsker å bidra for å hjelpe andre drammensere under koronautbruddet. Det er for eksempel etablert flere grupper på Facebook om å hjelpe dem som har behov for hjelp.

Mange er også flinke til å ta kontakt med venner og bekjente som bor alene, er i risikogrupper eller har andre utfordringer som skaper ekstra bekymring i situasjonen som vi er i nå.