Ønsker innmeldinger om vann i kjelleren under flommen

Kommunens vann- og avløpsvirksomhet har startet på evalueringsarbeidet etter flommen. I den forbindelse er det ønskelig at alle som fikk vann eller kloakk i kjelleren, melder fra.

Sist endret:

Ekstremværet Hans og de store nedbørsmengdene som kom ca. 14 dager senere, førte til høyere vannføring og vannstand i Drammenselva og bekkeløp enn på lang tid. Flomvern ble etablert på kjente problempunkter, noe som for det meste holdt vannet unna hus og bygninger.

Kommunens flomvern og avløpsnett har imidlertid sjelden blitt utsatt for så store vannmengder. I tillegg har det blitt gjennomført en rekke flomsikringstiltak i tidligere Nedre Eiker de siste årene. Kommunens vann- og avløpsvirksomhet ønsker derfor å få oversikt over hvilke hus og bygninger som enten fikk inntrenging av flomvann i kjelleren, eller som hadde tilbakeslag i ledningsnettet slik at kloakk kom opp av sluk i kjelleren.

– Opplysningene vil bli brukt til å oppdatere kommunens rutiner for flom og flomvern – samt å vurdere utbedringer for å forhindre flomskader ved en eventuell fremtidig flom, forteller driftsingeniør ved VA Drift Morten Lærum.

Slik melder du inn

Gjelder dette din eiendom, send e-post med en kort beskrivelse av hendelsen til vadrift@drammen.kommune.no. Oppgi dato for hendelsen samt om du fikk flomvann gjennom veggen eller tilbakeslag i kloakken.

Du vil få en kvittering om at innmeldingen er mottatt. Kommunen kontakter deg hvis det er behov for ytterligere informasjon.

Drammenselva er i ferd med å oversvømme en gangvei.
FLOM: Steinberg er et av stedene i kommunen som er utsatt når Drammenselva blir flomstor. Dette bildet er tatt 10. august 2023.

Les også: Vann i kjelleren – hva gjør jeg?