I overkant av 21.000 innbyggere i Drammen kommune har lastet ned og tatt i bruk appen Smittestopp. Nå oppfordrer ordfører Monica Myrvold Berg resten av kommunens innbyggere over 16 år om å følge etter og ta appen i bruk.

Drammen kommune er sammen med Trondheim og Tromsø kommuner testkommune for Folkehelseinstituttets nye app for å spore koronasmitte i samfunnet. Appen skal bidra til å spore opp koronasmitte og begrense ytterligere spredningen av viruset.

Monica Myrvold Berg på pressekonferansen.
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg oppfordrer flere til å laste ned Smittestopp-appen.

Å være testkommune betyr at de tre kommunene i tiden som kommer skal undersøke om den digitale smittesporingen er god nok og treffsikker nok. Dette gjøres ved å sammenligne resultatene fra den digitale smittesporingen med den manuelle smittesporingen som fortsatt gjøres. En god nok og treffsikker digital smittesporing forutsetter at et stort flertall i befolkningen laster ned og tar appen i bruk.

Ordfører Monica Myrvold Berg er glad for at det er en del som har lastet ned appen, men under torsdagens pressemøte understreket hun at tallet foreløpig er altfor lavt til at Smittestopp-appen kan være et effektivt virkemiddel i kampen mot koronaviruset.

- Derfor går oppfordringen min til alle dere som ikke har lastet ned og tatt i bruk appen ennå. Last den ned og ta den i bruk! I tillegg til å følge rådene om hygiene og å holde avstand til hverandre, vil dette være ditt beste bidrag til å begrense smittespredningen i samfunnet, sier Monica Myrvold Berg.

De 21.000 som har lastet ned appen til nå, utgjør 25 prosent av Drammen kommunes befolkning. Én av fire innbyggere over 16 år har altså lastet ned appen. Den samme andelen har lastet ned Smittestopp-appen i Trondheim, mens andelen i Tromsø ligger på 23 prosent. På landsbasis er andelen som har tatt appen i bruk, 20,5 prosent.

Folkehelseinstituttet varsler at de jobber med oppdateringer som skal gjøre i appen fremover. Dette inkluderer blant annet universell utforming for å sikre lik tilgang for alle og forbedringer knyttet til batteriforbruk.

Slik har Folkehelseinstituttet utviklet Smittestopp.