Ordfører og rådmann oppfordrer innbyggerne til å være solidariske og unngå sosiale sammenkomster og fester fremover.

– Det er mange som nå merker konsekvensene av tiltakene regjeringen iverksatte i går kveld. Det er viktig at alle er lojale og overholder reglene som har kommet. Vi gjør dette for å skjerme de eldre og mennesker med underliggende sykdommer i størst mulig grad. For dem kan denne sykdommen være farlig – og i verste fall livstruende. Det overordnede målet er at denne sykdommen skal ta så få liv som overhodet mulig, sa ordfører Monica Myrvold Berg på dagens pressebrief.

Det er blant annet sosiale sammenkomster som bursdagsfeiringer og fester som ordføreren sikter til. Oppfordringen er kort og godt å ha kontakt med så få mennesker som mulig utenfor egen husstand i tiden fremover.

Les mer: Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Kommuneoverlege John David Johannessen var også svært klar på dette punktet.

– Det har blitt forbudt å arrangere sammenkomster i offentlig regi, og det hjelper virkelig ikke om man da går over til å gjøre dette i privat regi. Restriksjonene som ble innført i går, var med tanke på at vi skal møte færrest mulig mennesker for å hindre smitte mellom mennesker i vårt samfunn, understreket Johannessen.

En krevende situasjon

Rådmann Elisabeth Enger var tydelig på at vi nå er i en veldig krevende situasjon, og må være forberedt på at det skjer en oppskalering av situasjonen veldig fort. Kommunen er i ferd med å gjøre en rekke tiltak, deriblant å utvide kapasiteten ved sykehjemmene og lage avtaler med hoteller for å sikre nok romkapasitet.

– Vi kan komme i en situasjon hvor ressursene våre må prioriteres enda hardere. Det kan bety at eksempelvis brukere av hjemmetjenester får mindre hjelp i en periode enn de vanligvis får. Alle som får en endring i tjenestetilbudet vil imidlertid bli kontaktet før endringen skjer, sa Elisabeth Enger.

Trenger flere hender – oppretter eget telefonnummer

– Vi kommer til å få behov for veldig mange hender, så alle som kan bidra fremover, oppfordres til å melde seg til kommunen, fortsatte Enger.

Blant annet kan det bli behov for faglig bemanning på hotellene. Kommunen har derfor opprettet et eget telefonnummer der alle som kan bidra kan melde seg.

Les mer: Ønsker du å bidra til å hjelpe andre?

Ber om respekt for at ansatte på legevakta må følge strengere regler for prøvetaking

Myndighetene har nylig innført strengere retningslinjer for prøvetaking fordi det er begrenset kapasitet på testeutstyret. Kommunen må vi følge disse reglene fortløpende på en best mulig måte.

– Vi er gjort kjent med at det er innbyggere som kjefter på medarbeidere ved legevakten som følger de nye testkriteriene. Sånn kan vi ikke ha det, og det hjelper ikke å kjefte på helsepersonell som følger reglene. De har ikke noe annet valg enn å følge de påleggene som kommer fra sentrale myndigheter. Vi oppfordrer befolkningen til å forholde seg til dette og viser forståelse for at slike regler er nødvendige. Samtidig må vi alle være forberedt på at retningslinjer endres fortløpende etter hvert som situasjonen utvikler seg, sa rådmannen.

Stenger rådhuset og avlyser politiske møter

Det er også besluttet at henvendelser til rådhuset og andre publikumsrettede tjenester må skje via telefon fremover. Fra og med mandag morgen er rådhuset, kemneren, innbyggertorg og andre steder som innbyggerne kan oppsøke kommunen, stengt for fysisk oppmøte inntil videre.

Alle politiske møter i kommunen er avlyst ut mars.

– I denne situasjonen vil det være feil å samle alle representantene i kommunestyret inne i kommunestyresalen, avsluttet ordfører Monica Myrvold Berg.

Se hele pressebriefen