På Wildeveys plass foregår det nå omfattende arbeider for å sikre Mjøndalen mot 200-årsflom. Arbeidet er et spleiselag mellom kommunen og NVE, der NVE dekker 80 % av totalsummen på 25 millioner kroner.

Mange har lurt på hvorfor Wildenveys plass er gravd opp og hvorfor halve parkeringsplassen ved parken er brukt som riggområde for anleggsarbeidet. Svaret er at NVE og kommunen er i gang med etterlengtede flomsikringsarbeider.

Ved høy vannstand i Drammenselva, eller ved ekstreme nedbørsmengder, er Mjøndalen sentrum svært flomutsatt. Årsaken er at vannet ved høy vannstand i Drammenselva presses fra elva og inn i sentrum via blant annet Vrangbekk, som ligger i rør under parken. Et viktig ledd i flomsikringen av Mjøndalen er å sikre at dette ikke skjer. Det skal derfor bygges en pumpestasjon for å pumpe vann fra Vrangbekk ut i Evja. Det skal også etableres et overvannsmagasin som skal ta imot overvann fra omkringliggende områder.

Anleggsarbeid Wildenveys plass

BILDE: Slik ser Wildenveys plass ut nå. Når flomsikringsarbeidene er gjennomført høsten 2020 vil området bli et koselig møtested for innbyggerne, med sitteplasser, gangstier, vannspeil og kunst.

Oppgradert park

Det er imidlertid ikke bare under bakken det skjer store ting på Wildenveys plass. Området vil også få et skikkelig ansiktsløft som park. Et av målene er at vassdraget skal bli en større del av nærmiljøet enn tidligere. Det skal anlegges et amfi ved Evja samt at pumpehuset skal kles med glasskunst på to sider. Det blir nye gang- og sykkelstier – og selvsagt kommer statuen av Herman Wildenvey tilbake. Statuen er tatt forsiktig ned og oppbevares på et trygt sted mens anleggsarbeidene pågår.

Illustrasjon av hvordan Wildenveys plass kan bli etter oppgradering.

BILDE: Illustrasjon som viser hvordan den nye parken kan bli. I den nye, oppgraderte parken vil det bli sitteplasser, gangstier, vannspeil og kunst. Det blir støpt grå mur og steiner som sikrer området. Disse er på illustrasjonen synliggjort i orange/rødt. Sluttresultatet kan likevel avvike noe fra illustrasjonen.

wildenvey_kunstpapumpehus.jpg

BILDE: Pumpestasjonen vil fremstå som et eget kunstverk.

Ferdig høsten 2020

Høsten 2020 skal alt arbeidet i parken være ferdig. Da vil også parkeringsplassen ved Wildenveys plass igjen være fullt tilgjengelig.

Flere store flomsikringstiltak

Arbeidene på Wildenveys plass er for øvrig ett av flere store tiltak som NVE og kommunen gjennomfører for å sikre Mjøndalen mot flom. I dokumentet «Tiltaksplan – Flomsikring av Mjøndalen sentrum» kan du lese om de omfattende planene.