Mandag til onsdag i uke 45 kan du over 65 år ta influensavaksine i Drammenshallen. Du kan gå inn i helseboka og bestill time allerede nå.

Innbyggere over 65 år vil de nærmeste dagene få en sms fra kommunen med lenke til helseboka. De kan da gå inn og bestille time for å ta influensavaksine i Drammenshallen.

Her kan du bestille time til influensavaksine.

Inngangspartiet til Drammenshallen
BILDE: Det blir oppsamlingsdager for influensavaksinering i Drammenshallen.

Mange har allerede tatt influensavaksine hos fastlegen, men dette er altså et tilbud til dem som ikke har gjort det. Det vil derfor bli oppsamlingsdager for influensavaksinering i Drammenshallen.

Det må ha gått minst en uke mellom influensavaksinedose og oppfriskningsdose for korona. (Det gjelder uansett om man har tatt korona- eller influensavaksine først.)

Vaksineringen i Drammenshallen gjelder disse tidspunktene:

  • Mandag 8/11 kl. 09.00–11.30
  • Tirsdag 9/11 kl. 09.00–11.30
  • Onsdag 10/11 kl. 09.00–11.30

Ekstra viktig i år

– Siden smittetiltakene vi har levd med de siste to årene har medført at det har vært lite influensavirus i omløp, kan det medføre at det er mindre motstand i befolkningen mot influensavirus. Det betyr at flere kan bli alvorlig syke av influensa, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

– Derfor er det ekstra viktig i år at så mange som mulig vaksinerer seg, sier han.

Influensavaksinen er gratis for sesongen 2021/2022. Fastlegen kan ta en egenandel på 50 kroner, men for dem som har frikort er vaksineringen helt gratis også hos fastlegen.

Beskytter mot ulike influensavirus

Vaksinen mot influensa beskytter mot flere ulike influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier som også kan gi influensalignende symptomer. Vanlige influensasymptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år.