Fra 1. mai vil det være ordinære parkeringsregler i Drammen sentrum.

Grunnet koronapandemien ble det innført særskilte parkeringsbestemmelser for Drammen sentrum på gateplan. Bestemmelsene blir nå opphevet og normale tilstander vender tilbake, da det ikke lenger er nødvendig av smittevernhensyn.

Virksomhet parkering vil fjerne blendingen av skilt og sørge for at automatene aktiveres igjen. Dette krever en del arbeid som vil bli avsluttet senest lørdag 2. mai. Håndheving ved manglende avgiftsbetaling vil starte opp mandag 4. mai.

– På de kommunale parkeringsplassene på gateplan i Drammen er det ikke avgift på helligdager og offentlige høytidsdager, som 1. mai, informerer virksomhetsleder Claus Mølbach-Thellefsen.

P-skilt
BILDE: Følg alltid skiltingen.