Orienterte samferdselsministeren om erfaringene med elektriske sparkesykler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide hadde torsdag formiddag møte med kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen for å høre kommunenes erfaring med elsparkesykler.

Under møtet kom det frem at kommunens erfaringer varierer. Mens man i Trondheim og Bergen har hatt tvister som har havnet i tingretten og Oslo har store utfordringer med så mye som 13 000 elsparkesykler, har det hittil gått ganske greit i de tre andre byene. Dette understreket også Drammens ordfører Monica Myrvold Berg i møtet.

myrvoldberg_hareide_1600.jpg BILDE: Torsdag var Monica Myrvold Berg i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide for å fortelle om erfaringene Drammen kommune har hatt med utleieaktørene av sparkesykler.

I Drammen har kommunen så langt bare en elsparkesykkelaktør, og har politisk vedtatte vilkår for utleie av elsparkesykkel som denne aktøren forholder seg til gjennom en avtale med kommunen.

Det har også hele tiden vært god dialog mellom elsparkesykkelaktørene og kommunen. Dette gjelder både aktøren som har etablert seg i Drammen og andre aktører som har vært i kontakt med kommunen i forbindelse med at de vurderer oppstart her.

Må ikke være noen tvil om kommunens rett til å regulere utleie

Samtlige kommuner som var tilstede i møtet med samferdselsministeren var enige om at det viktigste departementet kan gjøre for kommunene, er å sørge for at det ikke er noen tvil om kommunens rett til å regulere utleie av elsparkesykler.

Drammen er et eksempel på en kommune som regulerer utleien. Blant annet har kommunen krav om at elsparkesyklene låses for bruk mellom kl. 22.00 og kl. 06.00. Dette reduserer antallet uhell og ulykker, og gjør at vi stort sett unngår den farlige kombinasjonen alkohol/elsparkesykkel.

- Vi har også krav om at elsparkesyklene skal ryddes i løpet av natta. Dette bidrar til mindre rot i byen. Vi har videre soner der man ikke kan parkere elsparkesyklene, og soner der syklene bare kan kjøre med en hastighet på 6 km/t, sier ordfører Monica Myrvold Berg.  

Samferdselsministeren lyttet nøye

Samferdselsministeren lyttet nøye til kommunenes erfaringer, og lovet at departementet skulle arbeide videre med saken, både med fokus på trafikksikkerhet og det juridiske grunnlaget for at kommunene kan stille krav til elsparkesykkelaktørene.

Hareide var imidlertid tydelig på at dersom arbeidet viser at det er behov for ny lovgivning, vil det ta tid å få denne på plass. Ministeren oppfordret til god dialog mellom kommunene og elsparkesykkelaktørene for å finne så gode løsninger som mulig.

Samferdselsministeren har også hatt et tilsvarende møte med elsparkesykkelaktørene.