Om knapt ett år vil det bli en sammenhengende gang- og sykkelvei i Øvre Storgate fra gamle Park Hotell til Øvre Sund bru.

Både gående og syklende ser fram til at det blir en tryggere og hyggeligere trasé langs Drammen Park, Parktunet barnehage og resten av den gamle trehusbebyggelsen i Øvre Storgate fram til Øvre Sund bru. Der kan man fortsette ferden på allerede eksisterende gang- og sykkelvei.

Anlegget vil ferdigstilles i to etapper:

  1. Fra Park Hotell til Dronninggata – ferdigstilles i november 2020
  2. Fra Dronninggata til Øvre Sund bru – ferdigstilles i juni 2021
Øvre Storgate gang- og sykkelvei gravearbeid i gateplanet langs parken
BILDE: 17. august begynte gravingen i Øvre Storgate fra Park Hotell til Parktunet barnehage. Ny vannledning og armatur vil komme på plass i forbindelse med etablering av ny gang- og sykkelvei. Alle foto: Birgitte Simensen Berg
Øvre Storgate gang- og sykkelvei Stein Mathisen og Kjell-Einar Asmyhr sjekker plankartet
BILDE: Prosjektleder Stein Mathisen og byggeleder Kjell-Einar Asmyhr sjekker at terrenget stemmer med tegningen.

Trygg gang- og sykkelvei

Når 380 meter med ny gang- og sykkelvei i Øvre Storgate åpnes før sommerferien til neste år vil strekningen være oppgradert  med såkalt “Kiss & ride”, av- og påstigning til Parktunet barnehage, 18 armaturer gir ny belysning, det vil bli 210 meter med ny vannledning, samt at nye sluk og vannverkskummer vil være på plass.

Øvre Storgate gang- og sykkelvei prosjektleder Stein Mathisen og byggeleder Kjell-Einar Asmyhr
BILDE: Prosjektleder Stein Mathisen og byggeleder Kjell-Einar Asmyhr i kommunens Utbygging og infrastruktur understreker viktigheten av økt trafikksikkerhet for både brukere av Parktunet barnehage og lekeplassen i Drammen Park når gang- og sykkelveien blir klar til bruk.

Byggherre er Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune, mens entreprenør er Kaare Mortensen Buskerud AS.

Siden gatestrekningen fra Park Hotell til Parktunet barnehage har vært stengt for gjennomgangstrafikk en periode, vil forhåpentligvis trafikanter ikke bli særlig berørt i denne perioden. Drammen kommune ber likevel om forståelse for ulemper som måtte forekomme i byggeperioden.