Inviterer til første planforum i 2023

24. januar er det igjen klart for planforum. Tema denne gangen er utbyggingsavtaler, klimavennlige bygg, byggesak og kommuneplanens arealdel.

Drammen kommune ønsker tettere dialog med eiendomsutviklere, tiltakshavere, konsulenter og arkitekter. Derfor er det etablert planforum. Dette er en møteplass for utveksling av informasjon og dialog om viktige planer som legger rammene for utviklingen av de ulike delene av Drammen kommune.

Anne-Marie Vikla og Jade Thorrud foran scenen på Bragernes torg.
Kommunalsjef for arealplan, klima og miljø Anne-Marie Vikla (t.v.) og virksomhetsleder for byggesak Jade Thorrud inviterer til planforum 24. januar 2023.

I 2022 ble det arrangert tre planfora. 24. januar er det klart for det første i 2023. Temaet er utbyggingsavtaler, klimavennlige bygg, byggesak og kommuneplanens arealdel.

Tid og sted

Forumet arrangeres i Wergelandsgate 9 i Drammen, tirsdag 24. januar kl 12.00-14.00.

Påmelding

Alle som ønsker, kan melde seg på.

Meld deg på

I skjemaet kan du også sende inn spørsmål på forhånd, slik at du kan får et godt svar 24. januar.