Presentasjon av 1. tertialrapport for Drammen kommune