Prestisjepris for Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Innbyggere i Drammen kommune har på en eller annen måte ferdes her. Da har de sikkert også oppdaget hvor flott deler av i Bjørnstjerne Bjørnsons gate har blitt? I dag fikk en av Drammens mest trafikkerte gater DOGA-merket for design og arkitektur.

De aller fleste innbyggerne i Drammen kommune har vel ferdes i Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og høyst trolig oppdaget forvandlingen av gata de senere årene.

DOGA gir ut prisen «DOGA-merket for design og arkitektur»
Design og arkitektur Norge - DOGA er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet som jobber for å styrke design- og arkitekturfagenes rolle i utformingen av morgendagens Norge.

I konkurranse med nærmere 200 bidrag mottok Drammen kommune prisen sammen med i Norconsult og Statens vegvesen. Grunnen er landskapsarkitekturen og metodene som er benyttet for oppgraderingen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

– Gata var grå og trist, men ble forvandlet til en smilende grønn oase som gir en positiv opplevelse for både gående, syklende, kollektivreisende og bilister, sa en stolt ordfører da hun holdt beviset for at Drammen kommune har mottatt «DOGA-merket for design og arkitektur» sammen med Statens vegvesen og Norconsult.

Hovedmålet med utdeling av «DOGA-merket for design og arkitektur» er å øke konkurranseevnen i næringslivet og fornyelse av offentlig sektor gjennom designdrevet innovasjon.

Juryen kaller Statens vegvesen en fremtidsrettet byggherre som løser et økende problem på en både vakker og praktisk måte.

«Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et prosjekt som gjør alle til vinnere. Den tidligere grå gaten er transformert: man har fått på plass en robust og bærekraftig løsning for overvannshåndtering, og Drammen har fått et attraktivt og vakkert byrom hvor gående og syklende trives», står det i jurykjennelsen.

Første i Norge

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er det første veganlegget i Norge der det benyttes lokal overvannshåndtering som eneste system for å håndtere overvann.

– Et klimavennlig forbilde, der sier ordfører Monica Myrvold Berg om prosjektet.

Nye klimautfordringer er tatt på alvor i prosjektet. Alt overvann behandles lokalt i rabatter og regnbed mellom gang- og kjørearealene. Dette gjør at risikoen for flom ved store nedbørsmengder blir mindre.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate har fått gang- og sykkelsti på begge sider av den firefelts veien alt myket opp med vakker beplantning. Den er ikke bare en fryd for øyet, men beplantningen har også miljøaspektet i seg. 10.000 stauder og prydgress fordelt på 30 arter og bedene de står i skal hindre flom ved store nedbørsmengder.

Etter at veien ble oppgradert er det konstatert at antall myke trafikanter er økt. Folk benytter den nye gang- og sykkelstien på vei til og fra skole, jobb og byturer. Trafikkmessig er veien også av stor betydning. Rundt 25 000 bilistene passerer strekningen hver dag.

Et samarbeid

Prosjektet i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate er et samarbeid mellom etater og dyktige fagfolk. Statens vegvesen, landskapsarkitekter i Norconsult og Drammen kommune.

Bjørnstjerne Bjørnssons gate ligger på Strømsø og strekker seg fra Rundtom til Konnerudgata. Den er en del av Fylkesvei 283 og er en viktig ferdselsåre både for byen og de som skal videre i retning Mjøndalen og Kongsberg og de som skal ut på E18.

4 som sykler på gang- og sykkelsti
BILDE: Bjørnstjerne Bjørnsons gate har fått gang- og sykkelsti på begge sider av veien, og den har blitt en fryd for øyet.