Problemer med mottak av e-post fra 14. til 20. april

Hvis du sendte e-post til Drammen kommune, Drammen Eiendom, Drammensbadet eller Drammen kommunale pensjonskasse i perioden 14. april til 20. april ber vi deg om å sjekke om den er mottatt.

Fra ettermiddagen onsdag 14. april til formiddagen tirsdag 20. april hadde kommunen problemer med å motta e-post. Problemet er nå løst, men dessverre viser det seg at en del e-post som er sendt til kommunen, Drammen Eiendom, Drammensbadet eller Drammen kommunale pensjonskasse i dette tidsrommet ikke lar seg gjenopprette. Vi ber derfor alle som har sendt oss e-post i det nevnte tidsrommet, enten det gjelder til postmottaket, til en avdeling eller til en enkeltmedarbeider om å sjekke om den er mottatt. Send e-posten på nytt dersom du er i tvil.

Vi beklager ulempene dette har medført.