Noen helsevirksomheter, som driver én-til-én behandling, åpnet sine dører på mandag. Andre starter onsdag 22. april.

Grunnleggende smittevernrutiner for ansatte i helsevirksomhetene er:

  • På jobb kun hvis du er helt uten symptomer
  • Sørg for gode rutiner som følges av alle
  • Tilrettelegg for god avstand når mulig
  • God håndhygiene
  • Godt renhold, bruk vanlige rengjøringsmidler
  • Vanlige prosedyrer for avfallshåndtering

Hanskebruk ved kontakt med kroppsvæsker, som blant blod, og håndtering av urent utstyr og skadelige medikamenter eller  kjemikalier. Hansker erstatter IKKE håndhygiene.

Host og nys i papirtørkle eller albuekroken. Og vask hendene etterpå.

Disponer lokalene på best mulig måte når det gjelder pasientplassering. Personer i isolasjon, karantene eller med symptomer skal være hjemme. Råd om distanse, én til to meter, gjelder ikke mellom pasient/bruker og ledsager gjelder ikke.

Vurder behovet for personlig beskyttelsesutstyr som blant annet engangshansker, smittefrakk, munnbind og visir. Det anbefales daglig rengjøring og utlufting av lokalet. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes. Arbeidstøy bør benyttes og skiftes/vaskes daglig. Følg vanlige rutiner for avfallshåndtering.

Nyttig og utfyllende informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19

Nettundervisning om koronaviruset og informasjon til helsevirksomheter med én-til-én behandling.