Redusert fare langs elva

Det er ikke lenger større fare etter flommen i august. Men innbyggere bes fremdeles om å melde inn om de ser hull og utglidninger langs elva.

Den enorme vannføringen i elva i august kan ha påført elvebredden skader. Nå har vannet trukket seg mye tilbake, og det skal lite til for at masser løsner og glir ut i elva.

Flere hull langs elvakanten er oppdaget og repartert. 

- Vi har oppdaget noen hull og utvasking under oppryddingen etter flommen. Da sjekker vi ut skaden og reparerer dem fortløpende, forteller leder Frode Vestgarden i virksomhet samferdsel, vei og park.

Når slike skader blir meldt inn blir området der skaden er sperret av inntil skaden er reparert.

Selv om den mest akuttet faren for utglidning etter flommen er over, ber Vestgarden innbyggere om å være observante og melde inn om de kommer over hull og utglidninger.

Meld inn

Benytt tjenesten Meld inn feil