Det frarådes at pasienter og beboere på institusjoner reiser på besøk utenfor institusjonen. Det anbefales heller at pårørende kommer på tilrettelagte besøk til våre institusjoner.

Tre hender som holder
BILDE: I forbindelse med julehøytiden vil nok mange ønske å ta med seg mor eller far hjem fra sykehjem eller institusjon. Denne julen frarådes det at beboere ved institusjon reiser på besøk utenfor institusjonen. Dette vil gjelde til smittesituasjonen i samfunnet har bedret seg.

– Det å forebygge smitte på våre sykehjem er svært viktig. Samtidig som nok mange ønsker å ta sine kjære hjem på besøk i jula, innebærer dette en smitterisiko for den som drar ut på besøk, og dermed også for andre beboerne på sykehjemmet. Vi anbefaler heller at de pårørende kommer på besøk. Smitterisikoen er mindre der hvor forholdene legges til rette for godt smittevern, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

De kommende ukene er det usikkert hvordan koronasmitten vil spre seg i samfunnet. Det er fortsatt høyt smittenivå i samfunnet, og risikoen for smitte tilknyttet besøk ut fra sykehjemmet er reell. Det ser nå ut til at vaksinering på sykehjemmene vil kunne begynne på nyåret, og dette tilsier at kommunen snart kan endre skjermingen av beboerne på sykehjemmene.

kommuneoverlege John David Johannessen.
BILDE: kommuneoverlege John David Johannessen

– Det er gledelig å se at skjermingen av sykehjemmene nærmer seg slutten, og vi må målrettet jobbe for å redusere sannsynligheten for flere smitteutbrudd i mellomtiden. Når det gjelder besøkt ut fra sykehjemmene i jula har vi har hatt dialog med nasjonale helsemyndigheter, og samtidig sett hvordan andre kommuner i lignende situasjoner løser dette. Vi mener ordningen tillater en kortest mulig karanteneperiode, samtidig som de andre beboerne beskyttes, sier kommuneoverlegen.

Om besøket gjennomføres

Det er viktig at avstandsanbefalinger følges. Under transport og under besøket må man holde minimum 1 meter avstand. Det anbefales å holde 2 meter avstand. Munnbind må benyttes under transport og de som besøkes må være friske. Lengre opphold og overnatting frarådes.

Rutinene ved tilbakekomst

  • Dersom beboer/pasient forlater institusjoner må vedkommende være i karantene i institusjonen etter tilbakekomst
  • Pasienten/beboeren testes for Covid-19 dag 2 etter tilbakekomst
  • Dersom negativt svar på test kan karantene oppheves 
  • Kontrolltest for Covid-19 gjennomføres dag 6

De som har vært sammen med pasient/beboer under besøket må dag 2 etter besøket gi avdelingen informasjon pr. telefon, om noen har blitt syke innenfor de siste 48 timer. Dette for at mulig smitte fanges opp tidlig og at det iverksettes smittesporing.

Det anbefales at pårørende heller besøker sine på sykehjemmet eller institusjonen. Allikevel er det viktig å sette seg inn i reglene for hva de besøkende må tenke på.