Respekter sperringer – stor fare for utglidninger

Den enorme vannføringen i elva de siste ukene kan ha påført elvebredden skader. Når vannet nå trekker seg tilbake skal det veldig lite til for at masser løsner og glir ut i elva.

Sist endret:

Virksomhetsleder i samferdsel, vei og park Frode Vestgarden, er svært bekymret med tanke på at flomvannet kan ha skadet grunnen langs elva.

– Vi har aldri før hatt så høy vannføring over tid og så mye vann over gangveier og elvepromenader. Elva kan ha skadet grunnen, noe som er vanskelig å se før vannet har trukket seg helt tilbake. Jeg vil derfor på det sterkeste oppfordre alle om å ikke gå i områder der det fortsatt er vått. Det er også veldig viktig å respektere sperringene vi setter opp langs elva. De står der fordi det kan være forbundet med fare å bevege seg i området, og vil bli stående til vi er sikre på at området er trygt, sier Vestgarden.

Et gjerde sperrer gangveien langs elva
SPERRET: Hvis du møter på en sperring langs elva, er det fordi det kan være farlig å bevege seg i området. Denne sperringen står ved Ypsilon der det er oppdaget en innsynkning.

Vil følge nøye med på elvebredden

Beredskapssjef Sten Petter Aamodt forteller at kommunen vil følge situasjonen langs elvebredden nøye i tiden fremover.

– Vi er ikke ferdige med flommen selv om vannet nå går tilbake. Nå går vi over i en ny fase der vi må følge med på erosjon og erosjonsskader. Hvis det har vært veldig mye vann i grunnen over lang tid kan elvebredden følge med ut i elva når elva trekker seg tilbake, forklarer Aamodt.

Han ber alle om å være tålmodige med tanke på å benytte elvebredden igjen. Noen steder kan det være behov for at grunnen blir undersøkt før den ansees som trygg å ferdes på.

Hvis du oppdager en skade

Kommunen vil veldig gjerne ha beskjed dersom du ser sprekkdannelser eller innsynkinger i terrenget. Benytt tjenesten Meld inn feil. Velg kategorien «Overvann» og deretter «Flom - Flomskader».

Du kan også melde inn via innbyggertorget i deres åpningstid eller vakttelefonen til Vei og trafikk 32 04 66 88.