Torsdag 12. november går alle barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune fra gult til rødt smittevernnivå. Dette gjøres på bakgrunn av smitteutviklingen i kommunen den siste tiden.

- Skolene vil fortsatt være åpne, og undervisningen vil primært skje i klasserommet med lærer til stede. Men vi skjerper smitteverntiltakene, og det blir noen flere begrensninger på hva elever og lærere kan gjøre, sier Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for skoler og barnehager i Drammen kommune.

Smitteverntiltak på rødt nivå vil gjelde på skolene fram til og med fredag 4. desember. Eventuell videreføring av rødt nivå vurderes mot slutten av perioden.

Vurdert fortløpende

Tiltaksnivået ved skolene har vært vurdert fortløpende gjennom høsten, men først den siste måneden med økende smitte i samfunnet har endret tiltaksnivå vært en aktuell problemstilling. Til sammen har 134 elever fått påvist koronasmitte i løpet av de siste fire ukene, og mange hundre elever på barne- og ungdomsskolenivået har vært i karantene i denne perioden.

Når smittevernnivået heves til rødt, vil skolene ha behov for tid til å gjøre skolene klare til å ta imot elevene med skjerpede smitteverntiltak. Derfor vil alle elevene ved både barne- og ungdomsskolene i Drammen kommune jobbe med oppgaver hjemme både torsdag og fredag denne uka.

- Skolene skal gjøre seg klare for de nye tiltakene, både fysiske tilpasninger og organisering. Fra og med neste mandag skal nye kohorter etableres, og når elevene bytter kohorter, anbefaler smitteveilederen at det går minst to dager før de møtes igjen i de nye gruppene. Med to dager hjemme torsdag og fredag og helgen, skal vi ha redusert smittefaren ved å bytte kohorter, sier kommunalsjefen.

Her kan du lese mer om smitteveilederne som skolene skal følge i tiden som kommer:

Veileder om smittevern for 1.-7. trinn

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Ulike løsninger ved skolene

Skolene i Drammen kommune varierer i størrelse og utforming. Det vil derfor bli noen ulike løsninger mellom skolene.

- Vi er nødt til å gjøre lokale tilpasninger ved hver enkelt skole for å få til en best mulig skolehverdag utfra fasilitetene hver enkelt skole har. Det kan hende at enkelte skoler må kombinere hjemmeskole og ordinær undervisning, mens andre i større grad klarer å opprettholde ordinær undervisning. Men vi skal gjøre alt vi kan for at så mange elever som overhodet mulig får en så normal skolehverdag som det er mulig å gi under en pandemi, sier Thomas Larsen Sola

Foresatte til elevene ved skolene i Drammen kommune får informasjon direkte fra skolene om hvordan skolehverdagen blir for deres barn.

På noen skoler vil aktivitetsskolen eller skolefritidsordningen endre åpningstider. Også dette får de foresatte direkte informasjon om fra sin respektive skole.

- Sårbare barn og barn som har foresatte som arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner, vil få muligheten til å benytte hele den normale åpningstiden ved aktivitetsskolen eller skolefritidsordningen, sier Thomas Larsen Sola.

Smitte på skolene

Lenge kunne Drammen kommune rapportere at det ikke hadde skjedd smitte internt på skolene. De senere ukene er det imidlertid blitt avdekket at dette har skjedd på både videregående skoler og på barneskoler.

Gult tiltaksnivå har vært vurdert å være effektivt i forhold til det smittenivået som har vært i Drammen, og erfaringen tilsa at det fungerte i praksis. Men nå som smittenivået har eskalert betydelig, er altså erfaringene fra smitte på skolene endret.

Både smittevernfaglig og fra skolens side ses det nå riktig med overgang til rødt tiltaksnivå. Smitterisiko mellom barn og ungdom er beskrevet å være større på ungdomsskolenivå enn barneskolenivå. I Drammen er det foreløpig på barneskolenivå denne smitten er beskrevet. Å heve smitteverntiltakene til rødt nivå vurderes derfor å være like nødvendig på barneskolenivå og ungdomsskolenivå.