Bedre framkommelighet for rullestolbrukere og syklister

I Hauges gate og Engene er det tilrettelagt med steinlegging, slik at det er sikrere og bedre å komme ned og opp fra fortau til gateplan.

Rullevennlig fortauskant med Trygve Johnsen, rullestolbruker Thor Andersen og Stein Mathisen
BILDE: Et lite tiltak på et par centimeter betyr mye for mange mennesker, som benytter blant annet rullestol. En fornøyd rullestolbruker Thor Andersen viser i praksis at de nye og nedsenkede fortauskantene skaper en mykere og sikrere overgang i gatekryssene fra Gjetergata til Gamle Kirkeplass. Noe Trygve Johnsen, overingeniør Samferdsel, vei og park, og Stein Mathisen, prosjektleder i Utbygging og Infrastruktur i Drammen kommune setter stor pris på. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Hvis du triller barnevogn eller bruker rullestol, rullator og sykkel, har du sikkert merket at det er lettere å komme ned og opp fra fortauet til gateplanet.

Arbeidet med å tilrettelegge for en mykere og sikrere overgang i kryssene på Bragernes, fra Gjetergata til Gamle Kirkeplass startet i 2019 og ble fullført ved påsketider i år.

Trillevennlig overgang fortau gate i Albums gate og Hauges gate
BILDE: Steinlegging sikrer nå en trillevennlig overgang fra fortau til gateplan. Som her i fotgjengerovergangen i krysset Albums gate og Hauges gate.

Til sammen er det brukt to millioner kroner på å tilrettelegge fortauene for alle som triller og ruller: i kryssene Gjetergata, Erik Børresens allé, Schwenchegata, Kirkegata, Albums gate og Rømers vei.

– Det er blitt mye-mye bedre. Det skal dere ha ære for, sier rullestolbruker Thor Andersen, til kommunens menn, overingeniør Trygve Johnsen og prosjektleder Stein Mathisen.

Andersen kommer med forslag om andre gatekryss, som også bør utbedres på samme vis. Johnsen og Mathisen tar imot forslagene med takk. Målet er en gradvis utbedring, hvor man minsker nivåforskjellen mellom fortau og gateplan, både på Strømsø og Bragernes, etter Drammen kommunes gatenormstandard. 

Trillevennlig overgang fortau-gate. Fotgjengerovergang i Hauges gate
BILDE: Nå er det langt lettere og mer behagelig å trille opp og ned av fortau til gateplan. Her krysser en rullatorbruker fotgjengerovergangen i Hauges gate.