Torsdag 14. mai svarte kommunalsjefer på innsendte spørsmål om gjenåpningen av drammenssamfunnet.

Se video fra arrangementet. Videoen er delt inn i ulike tema: Barnehage, skole, forebyggende tjenester, kultur, idrett og frivillighet, helse og omsorg, og næring.