Høsten er møtetid også politisk, og denne uka er det spesielt mange politiske møter.

Her ser du møtedato og starttidspunkt for de ulike styrer, råd og utvalg.

Ønsker du å følge møtene, så skjer noen digitalt, mens andre kan du overvære ved frammøte. Men husk, på de fysiske møtene,  må du melde din ankomst, før klokken 12 dagen før. Se her hvilke møter som er digitale og hvilke du kan møte opp for å overvære.

Når du klikker deg inn på området Politikk får du en totaloversikt og lenker til «alt» vi sorterer under politikk. Det ligger ofte en eller flere grønne informasjonsstriper litt nedenfor toppen på denne siden. De handler om aktuelle møter eller saker som vi ønsker å gjøre deg spesielt oppmerksom på.

Vi har siden mars overført veldig mange politiske møter digital og du kan også se opptakene av disse i etterkant. Les her hvordan.