Ytterligere seks personer som er bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte. Alle seks var i samme reisefølge som de to første personene som testet positivt på koronaviruset i Drammen.

Dermed er det bekreftet at åtte av de 12 personene som vendte hjem etter ferie i Nord-Italia sist helg, er smittet. Det er tatt prøver av de siste fire også. Tre av disse er negative, mens den siste ikke er ferdig analysert ennå. Denne personen befinner seg i en annen kommune og blir fulgt opp derfra.

- De personene som nå har testet positivt på koronasmitte, hadde symptomer som kunne indikere smitte. Så det er ikke så overraskende at vi nå står med flere positive prøveresultater knyttet til dette reisefølget, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Han bekrefter at disse seks personene, i likhet med de to første smittede, har forkjølelses- og influensalignende plager, og ikke fremstår som alvorlig syke.

- Ikke overrasket

Ifølge smittevernoverlegen kom ikke beskjeden om de positive prøvene som noen stor overraskelse på de seks personene heller. Etter de to første positive prøvene var alle seks forberedt på at de også kunne være smittet, ikke minst på grunn av at de hadde symptomer som kunne indikere at de også hadde fått koronaviruset.

Alle åtte som nå har fått bekreftet at de er smittet av koronaviruset, har sittet i hjemmekarantene siden hjemkomsten fra Nord-Italia sist helg. Ifølge smittevernoverlege Sagberg er det derfor liten sannsynlighet for at de har smittet så mange utover sitt eget reisefølge.

- Vi vet at de har hatt kontakt med noen få etter hjemkomsten og før de ble testet og isolert. Vi vet hvem dette er og følger opp dem også, sier Sagberg.

Venter på flere svar

Det sendes prøver til Ullevål sykehus for analyser fortløpende. Onsdag morgen venter man fortsatt på svar på ni prøver fra personer i Drammen kommune. Det er ventet at resultatet disse prøvene blir klart i løpet av onsdagen, og frem til avklaring er disse personene i hjemmekarantene.

Smittevernoverlegen minner om det generelle rådet som gis til alle for å bidra til at smitten ikke spres videre.

- God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus. Og hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer, sier Sagberg.

Har du mistanke om at du er smittet av koronaviruset?

Kontakt fastlegen din på telefon innenfor legekontorets ordinære åpningstider. Utenfor ordinære åpningstider for legekontorene kan legevakten kontaktes. Legevakten har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser om koronaviruset. Dette nummeret er 32 25 41 78.

Du skal ikke møte opp personlig, verken hos fastlegen din eller legevakten. Da risikerer du bare å smitte andre personer. Derfor skal alle som mistenker at de er smittet av koronaviruset ta kontakt på telefon.

Hva kan du gjøre for å redusere smittefaren?

Sørg for god håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Unngå at syke personer hoster eller nyser direkte mot deg, og hvis det er mulig, hold minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

Host eller nys i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

Hvor finner du mer informasjon?

Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no inneholder oppdaterte råd og informasjon om virusutbruddet.

Du finner også mye informasjon på Drammen kommunes nettsider.

Dersom du ikke finner svar på spørsmålene du har, på nettsidene til Folkehelseinstituttet eller Drammen kommune, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon som er 815 55 015.