Selvhjelpsvideoer om psykisk helse

Drammen kommune har laget selvhjelpsvideoer innen ulike temaer om psykisk helse. Kursene kalles "Kom i gang undervisning" og er allerede tilgjengelig fra kommunens hjemmeside.

Jente med kanin
BILDE: Kommunen lanserer nå videoer om psykisk helse.

Utviklet av ansatte

Det er ansatte i mottaket for Rus og psykisk helse som holder foredragene som vises i videoene. De har sammen med fagrådgivere i tjenesten utviklet kursene. 

Kursene var i utgangspunktet tenkt brukt som fysiske kurs ved mottaket.

"Kom i gang" - undervisningen er nå blitt spilt inn som korte selvhjelpsvideoer og er et kommunalt helsetilbud rettet til alle som ønsker å lære mer om psykisk helse. Videoene har en lengde på 20 – 30 minutter. Temaene omhandler søvn, depresjon, angst, grensesetting og selvhevdelse, rus og avhengighet og aktivitet.

Innholdet er valgt på bakgrunn av det som folk i hovedsak kontakter tjenesten for.  

– Vi har erfart at mange strever med temaene som vi tar opp i "Kom i gang undervisningen", derfor har vi skreddersydd et program som er aktuelt for veldig mange som bruker våre tjenester. Innholdet er kvalitetskontrollert av erfarne fagpersoner, sier teamkoordinator Ole Martin Nordaunet.

Egentlig er foredragene tenkt for personer som bare anonymt stikker innom, hører på et foredrag, og drar igjen. Videoene blir nærmest likestilt med den opprinnelige idéen. Hovedforskjellen er at videoene blir mer komprimert og de er litt kortere enn et fysisk foredrag. Koronasituasjonen har gjort at kursene er aktuelle for en større gruppe.

Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef Rus og psykisk helse
BILDE: Dagny Nordal Pettersen, kommunalsjef Rus og psykisk helse

– Vi ønsker å nå mange flere enn de som henvender seg til kommunens hjelpetilbud. Flere nye grupper av befolkningen får kjenne på de krevende konsekvensene av strengt smittevern og sosial nedstenging. Ungdommer begrenses i sosial utfoldelse i en sårbar fase av livet, samt at en økende andel voksne opp til 40 år øker på statistikker for arbeidsløse og langvarig permitterte. Kursene vi legger ut er et verktøy for å håndtere negative følelser i denne tiden, sier kommunalsjef Dagny Nordal Pettersen.

Følgende teama er det laget videoer for:

  • Depresjon og negative tanker
  • Aktivitet
  • Bekymring og angst
  • Rus og avhengighet
  • Søvn
  • Grensesetting og selvhevdelse

Går du inn her kan du se videoene nå.

Trenger du noen å snakke med?

– Vi har en bemannet telefon for lavterskeltiltak. Ringer du den kommer du raskt i kontakt med hjelpeapparatet, avslutter Nordaune.

Rådgivningstelefon for voksne. Hverdager mellom kl. 09.00 og 14.00.
Telefon 32 04 67 00.