Arbeid med midlertidig gang- og sykkelbru starter

Mandag 30. august starter anleggsarbeidet med midlertidig gang- og sykkelbru over Drammenselva. Vestlig del av Honnørbrygga på Bragernes skal brukes som anleggsområde og blir stengt og gjerdet inn.

Oversiktsbilde av bybrua i Drammen
BILDE: Arbeidet med midlertidig gang- og sykkelbru starter mandag 30. august.

Deler av Honnørbrygga blir derfor stengt og det blir ikke mulig å krysse under Bybrua. Gående må bruke gangfeltet på Bybrua og området mot torget isteden. Det blir ikke tillatt å fortøye båter på området som er inngjerdet.

– Det blir noe økt trafikk grunnet anleggsarbeidet, men vi tror ikke det blir noe stor ulempe for verken gående eller trafikanter generelt. Mesteparten av anleggsarbeidet skal foregå fra lekter på elva sier prosjektleder Anne Sofie Nilsen.

Den nye midlertidige gang- og sykkelbrua vil stå klar før dagens bybru blir revet. Brua vil gå fra Bragernes torg, over elva og jernbanen og lande på Kiss&ride-området ved jernbanestasjonen. Den skal være i drift i hele byggeperioden for ny bybru.

Lenker: