Bruelementene for midlertidig bru på plass

Denne uka ble bruelementene løftet på plass på fundamentene i elva, og den midlertidige brua kan åpnes når bybrua stenges.

Arbeid med den midlertidige gang- og sykkelbrua nærmer seg sluttfasen, og bruelementene ble denne uka transportert på lekter fra Drammen havn og ble løftes på plass og montert på brufundamentene. 

Bruelementene har en lengde fra 18 til 36 meter og det tyngste elementet har en vekt på ca 36 tonn.

Selv om bruelementene nå er på plass, gjenstår det fremdeles en del monteringsarbeid av mer teknisk art og brua åpner først 18. mai. 

- Det var en periode usikkert om vi ble ferdig med midlertidig bru innen 17. mai. Nå ser vi at vi vil nå målet og den midlertidige gang-sykkelbrua vil snart være klar til bruk. Vi er godt fornøyd med at entreprenøren den siste tiden har satt inn store ressurser og mange arbeidsfolk slik at arbeidene blir ferdigstilt og rivingen av dagens bybru kan starte som planlagt, sier Johannes Devold, Utbyggingssjef for avdeling Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune. 

For å ivareta sikkerheten oppfordres båtførere fremdeles til å vise hensyn og følge anvisningene på stedet, da det fremdeles arbeides i området. 

dronebildet av bybrua tatt fra vest. Man ser fundamentene i elva som ny bru skal monteres på.
BILDE: Denne uka ble bruelementene løftet på plass på fundamentene i elva.