Bybrua stenger klokken 11 onsdag 18. mai

18. mai stenger bybrua og midlertidig gang- og sykkelbru åpnes.

Kommunens innbyggere får oppleve et siste 17. mai-tog og de siste turene over nåværende bybru fram til klokken 11.onsdag 18. mai.

Da stenger bybrua for godt, også for myke trafikanter.

Den nye midlertidige gang- og sykkelbrua åpnes timen før bybrua stenger. Så fra klokken ti onsdag morgen kan den midlertidige brua tas i bruk. 

Les mer om bygging av ny bybru her.  

Midlertidig gang- og sykkelbru sett fra bybrua
BILDE: Bybrua stenges klokke 11 onsdag 18. mai, mens midlertidig gang- og sykkelbru åpner kl 10.00