Bybrua stengt for buss og taxi

Mandag ble bybrua stengt for buss og taxi, men gående og syklende kan fortsatt ferdes over brua. Busstilbudet er dermed endret fra i dag.

Bilde av bybrua sett fra Bragernes. Bybrua er nå sperret av med gjerder.
BILDE: Bybrua er nå stengt for buss og taxi, men myke trafikanter kan fortsatt ferdes på brua.

De neste ukene er det mye som skjer rundt bybrua og midlertidig gang- og sykkelbru. Med dagens stenging av bybrua for taxi og buss, endrer også Brakar sitt busstilbud.

Her finner du informasjon og det nye busstilbudet.

Selvom buss og taxi ikke lengre kan kjøre over brua, kan myke trafikanter ferdes over brua i noen uker til.

Her har du en kjapp oversikt over de planlagte datoene for videre fremdrift:

  • 2. mai: Bybrua stenges for buss og taxi
  • Fotgjengere og syklister kan benytte bybrua fram til 18. mai
  • I perioder mellom 2. mai og 17. mai. vil det pågå forberedende arbeid på bybrua. Da vil heisen og trappen ned fra bybrua, ved siden av heisen, stenges. 
  • Trappen østover er åpen frem til 18. mai.
  • 17. mai-toget går som normalt over bybrua
  • Bybrua stenges helt 18. mai
  • Den midlertidige gang- og sykkelbrua åpnes før bybrua stenges