Deler av jernbanekaia stenges

Arbeidet med midlertidig gang- og sykkelbru er godt i gang. Fra lørdag 8.januar vil derfor et område på jernbanekaia – vest for bybrua – stenges.

Arbeidet med bybrua er godt i gang. I løpet av 2025 skal en ny, mer funksjonell og mer moderne bru stå klar. Den midlertidige gang- og sykkelbrua skal etter planen stå klar etter påske i april 2022, og arbeidet pågår allerede.

dronebilde av bybrua og jernbanekaja med farger som indikerer hvor man kan gå eller ikke.
BILDE: Illustrasjon over hvor man ferdes eller ikke etter 8.januar.

Bane NOR har startet fundamentering i sporområdet og Drammen kommune jobber med å få på plass fundamenter i elva.
For å klare å etablere den midlertidige brua, blir det nødvendig å stenge deler av jernbanekaia. Bakgrunnen er at fundament til midlertidig bru skal plasseres på jernbanekaia, rett overfor Bybrua, samt at anleggsmaskiner må komme til.

Deler av kaia stenger allerede rett over nyttår. Området som stenges er fra heis- og trapp-området vest for bybrua. (ser på illustrasjoner).

flyfota av bybrua tatt fra øst. Bildet viser hvor man gå eller ikke når det jobbes med ny midlertidig gang. og sykkelbru.
BILDE: I arbeidet med ny gang- og sykkelbru må deler av jernbanekaia stenges.

Det vil fortsatt være mulig å bruke heis og trapp ned fra Bybrua frem til området under brua stenger i mai. Så du kan komme deg ned fra bybrua og gå østover mot Holmenbrua, men man kan ikke ta trapp eller heis ned og gå vestover langs elva mot Union Brygge.

Så dersom du kommer fra Union og skal mot Strømsø torg eller bybrua, eller du går motsatt vei, må man altså bruke gangveien mellom Grønland og busstasjonen på Strømsø for å komme til bybrua.

Her kan du se alternativ rute for å gå eller sykle fra Union til Strømsø torg og bybrua.

Her kan du følge prosjektet på kommunens nettside

Her kan du følge prosjektet på Bane NOR sin nettside