Endringer i trafikkmønsteret på Bragernes

I forbindelse med bygging av ny bybru skal det utføres større grunnarbeider på land. Fra uke 26 vil det dermed bli stengt i Øvre og Nedre Strandgate og endret kjøremønster på nedre del av Bragernes torg.

Det vil bli avsperret et større anleggsområde på nedre del av Bragernes torg. Dette innebærer at Øvre og Nedre Strandgate blir stengt for vanlig trafikk ved Bragernes torg, og det blir endret kjøremønster for buss, taxi, mc og varetransport.

Kart over nytt kjøremønster på bragernes torg
BILDE: Ilustrasjon over hvordan det nye kjøremønsteret blir.

Nedre Strandgate vil bli stengt rett ved restauranten Skutebrygga. Det vil fortsatt være mulig å parkere i parkeringshuset til Magasinet.  

På andre siden av Bybrua – i Øvre Strandgate – vil kjøremønsteret bli endret. Buss, taxi, mc og varetransport kan kjøre inn på torget. Kjøremønsteret for bussene blir som det er, mens taxi kjører inn parallelt med bussene og må kjøre ut fra torget via Øvre Storgate og ut mot St. Olavsgate. Det samme gjelder varetransport.

Det nye trafikkmønsteret vil etableres fra søndag kveld 26. juni, og gjelder ut anleggsperioden for Bybrua i 2025.

bildet av nedre del av torget utenfor 7/11.
BILDET: Det blir nytt kjøremønsker på nedre del av torget, men det vil ikke påvirke myke trafikanter i stor grad.