Noe du vil vite om bybrua?

I 2025 skal en ny, moderne bybru stå klar i Drammen. Det samme skal en helt ny togstasjon og nytt dobbeltspor. Vil du vite mer om brua og arbeidet fram mot 2025, eller har spørsmål om byggeprosessen, da kan du møte opp infomøte på Drammensbiblioteket onsdag 18. mai.

illustrasjon av bybrua sett fra nedre strandgate, men statuene foran og solnedgang.
BILDE: Noen lurer på om statuene blir stående? Det og mye annet kan du få svar på på infomøtet onsdag.

Det er Drammen kommunen og Bane Nor som inviterer til et åpent infomøte om Bybrua onsdag 18. mai klokken 18.00 i annen etasje på Drammensbiblioteket. I tillegg til hovedbyggeleder fra Bane Nor og prosjektsjef for bybrua fra Drammen kommune, vil arkitekten som har tegnet bybrua komme og fortelle om veien fram til det som skal bli den nye bybra.   

Nyttig og interessant

Årets 17. mai-tog blir historiens siste over nåværende bybru. 18.mai stenges bybrua, og den midlertidige gang- og sykkelbrua er klar til å tas i bruk. Litt etter litt skal bybrua fra 1936 plukkes fra hverandre, og i løpet av de neste tre årene skal det nye og viktige kryssepunktet over Drammenselva stå klar.

Når det kommer til bygging av ny bybru, visste du at peler til nytt fundament på bybrua skal føres to meter inn i fjell og at det på det dypeste er 70 meter til fjell under elvebunnen? Eller visste du at armeringen bare i det ene nye fundamentet veier 150 tonn? Dette og mange andre interessante og nyttige opplysninger og forklaringer på hvordan og hvorfor brua skal bli som den blir, kan du få svar på dersom du møter opp på biblioteket onsdag 18.mai.

Møt menneskene bak

Du kan møte arkitekten bak bybrua, Tor Olav Solbjør, partner i arkitektfirmaet SAAHA. Han vil fortelle og forklare om hvilke tanker han gjorde seg i arbeidet med å tegne den nye bybrua. I tillegg vil Tommy Iversen, prosjektsjef for bybrua i Drammen kommune, Tor Espeland, hovedbyggeleder for Bane Nor og Thomas Aas som byggeleder fra Bane Nor være på scenen på biblioteket.

Disse fire vil presentere, vise og forklare hva som kommer til å skje de neste årene og hvordan bybrua vil se ut når den er klar til åpning i 2025 - og de er klare til å ta imot spørsmål fra de fremmøtte.

Har du ikke anledning til å møte opp, kan du følge møtet på kommunens nettside eller på kommunens  facebook-side.

illustrasjonsbilde av bybrua sett fra elvebredden mot strøsmø
BILDE: Har du spørsmål om bybrua? Da kan du møte opp på biblioteket onsdag 18. mai.