Sprenger brufundamenter i elva

Fundamentene som står igjen etter Bybrua i Drammenselva skal sprenges bort. I den korte perioden det sprenges, sørger vakter for at folk ikke står for nære, og den midlertidige gangbrua stenges.

Illustrasjon av sperringer
ILL: Illustrasjon av området som sperres av under sprengningen.

De tre fundamentene som er nærmest Bragernes skal sprenges helt bort, mens resten av fundamentene blir stående i elva.

– De som står igjen skal fungere som støtte mens man heiser på plass stålkonstruksjonen for den nye bybrua, forteller prosjektsjef Tommy Iversen i Drammen kommune.

Sperrer av område

Like i forkant av sprengningen vil det være flere vakter både på land og i båter som sperrer av området rundt for ferdsel. Den midlertidige gangbrua blir stengt i noen minutter mens området sikres og sprengningen pågår. I tillegg sperres det av et lite område på Bragernes-siden.

Veien sperres for trafikk og fotgjengere ved Skutebrygga, videre opp mot taxiparkeringen på Bragernes og bort til fotgjengerfeltet der man går opp på gangbrua (se illustrasjon over). Hos restaurantene Skutebrygga og Egon må gjestene være innendørs akkurat mens sprengningen pågår.

Arbeidene ved Bybrua som er revet. Bildet er tatt fra Bragernes-siden.
BILDE: Den røde ringen viser ett av fundamentene.

Signal før sprengningen

Det settes opp et bobleanlegg i vannet som demper trykkbølgen fra sprengningen. Det minsker blant annet sjansen for vibrasjoner på land og vil gjøre at fisk rømmer før salven fyres av.

Før sprengningen kan man høre et ett minutt langt faresignal. Den midlertidige gangbrua og de sperrede områdene åpnes umiddelbart etter at salven er avfyrt.

– Det er viktig å ivareta sikkerheten til alle og det er entreprenøren som definerer sikkerhetssone. Det er midt i en by og mange som ferdes i området, og vi gjør dette for å være helt trygge på at det er forsvarlig, sier Iversen.

Beboere i området får for øvrig varsel på SMS i forkant av at det sprenges.

Ber båteiere ta en sjekk

Prosjektsjefen ber båteiere som har båten sin innenfor området det skal sperres av, om å ta en ekstra sjekk.

Dersom båteiere har utstyr og instrumenter i vannet, for eksempel ekkolodd, bør man ta det opp eller fjerne båten mens arbeidet pågår. Dette fordi utstyret kan bli påvirket av trykkbølgen fra sprengningen.

Det gjelder kun båter som står helt i nærheten, innenfor sikkerhetssonen.