Støyende arbeid på Bragernes i uke 31 til 36

Arbeidene med bygging av ny bybru vil i perioder innebære en del støy. I uke 31 begynner større grunnarbeider på Bragernes.

Tidligere fortalte vi om arbeider i uke 27 og 28 som kunne medføre en del støy, men oppstart flyttes til uke 31 og 32. Særlig støyende arbeider skal gjøres mellom klokken 07.00 og 19.00.

Arbeidene med ny bybru vil pågå i ulike faser over flere år. Nå vil det bli arbeider i forbindelse med etablering av nytt landkar og Honnørbrygge på Bragernes. 

Grunnlaget for sikker riving og utgraving

Det skal etableres en stålspunt langs Strandgata, som vil sikre stabiliteten i området når riving og utgraving senere begynner. I forkant av spuntarbeidene er det blitt avsperret et større anleggsområde på Bragernes. Det innebærer at Øvre og Nedre Strandgate er blitt stengt for vanlig trafikk, og det er endret kjøremønster på nedre del av torget.

  • Uke 26 er det jobbet med tilrettelegging for myke trafikkanter rundt det nye anleggsområdet, og andre forberedende arbeider.
  • Fra uke 27 utføres grave- og rivearbeider som er nødvendig for oppstart av spuntarbeider langs Nedre Standgate.
  • Spuntarbeidene vil foregå med «vibrolodd» som gir mindre støy enn tradisjonell «ramming». Arbeidene vil likevel generere en del støy. Dette vil starte med tilrigging i uke 28 og oppstart i uke 32. Så sant man ikke møter på noe uforutsett i grunnen forventes spuntarbeidene avsluttet i uke 34. Det støyende arbeidet begrenses til mellom kl. 07.00 og 19.00 mandag-fredag. Det er ikke planlagt å jobbe på natt eller søndag og helligdager.
  • Det vil bli «stille» på anlegget i uke 29 og 30, på grunn av ferieavvikling.

Tidsplanen er med forbehold om endringer.

bilde av nedre del av torget/honnørbrygga tatt fra Skutebrygga
BILDE: I dette området vil det pågå støyende arbeid fra uke 31.