Forlenget periode med støyende arbeid

Arbeidene med å bygge ny bybru fortsetter for fullt i 2023. Frem til og med 11. mars kan det bli støyende arbeider, også på kveldstid.

Riggområde i drammenselva nærmest Strømsø-siden.
STØY: Bygging av ny bybru pågår og frem til 11. mars blir det en del støyende arbeid.

Det er i perioden 1. februar til 11. mars gitt forlenget tillatelse til støyende arbeid på kvelden i forbindelse med bygging av ny bybru. Det støyende arbeidet kan foregå i tidsrommet fra klokka 19.00 til 23.00 på kvelden i hverdager, og fra klokka 07.00 til 19.00 på lørdager. 

Lurer du på hva som skjer med byggingen av ny bybru fremover? Her kan du lese mer om prosjektet.

Forsinkelser

Prosjektleder Maria Algers Bakken i Drammen kommune forteller at bakgrunnen for at de har søkt om forlenget periode med støyende arbeid på kveldstid, er at det har oppstått ytterligere forsinkelser som må tas inn igjen. Det dreier seg om arbeid med peler for brufundament. Mengden støyende arbeider øker ikke, men på grunn av utfordringer med innlekking av grunnvann i peler må det injiseres/støpes i overgang peler og fjell på 70 meters dybde under elvebunn. Det medfører at arbeidet totalt sett tar lengre tid.

Det er elvefundamentet nærmest Strømsø som jobbes med denne vinteren. Peleentreprenøren har bemannet opp, og startet med kveldsskift fra mandag 9. januar.

– Entreprenøren vil prøve å legge til rette for at det mest støyende arbeidet utføres på dagtid, men nå har vi muligheten til å ramme og bore etter klokka 19 dersom det er kritisk for fremdriften, sier Algers Bakken.

Prosjektleder for Bybrua, Maria Algers Bakken, i båt på vei mot anleggsområdet i gul vernedrakt med hvit hjelm.
NY BYBRU: Prosjektleder Maria Algers Bakken i Drammen kommune.

Pauser uten støy

Selv om det blir en del støyende arbeider fremover, vil det bli lengre pauser med annet nødvendig arbeid som ikke lager like mye støy. 

– Noen kvelder vil det også bli planlagt å ikke utføre støyende arbeider. Da blir støybelastningen i området mindre, forklarer prosjektlederen. 

Det vurderes også nattarbeid, da det etter hvert skal monteres og støpes inn stålkjerner i rørene. Det vil ikke utføres støyende arbeid om natta (klokka 23-07)

Det planlegges også støyende arbeid med spunt på Bragernes (spunt er en støttekonstruksjon for å holde løsmasser unna når man graver på land og i vann). Dette arbeidet blir på dagtid og starter opp i løpet av første halvdel av februar.

Støynivåer følges opp med støymålere på flere aktuelle bygninger.