Formannskapet i Drammen går inn for å endre skoleruten for elevene i barne- og ungdomsskolene. Siste skoledag før juleferien blir fredag 18. desember istedenfor tirsdag 22. desember.

Endringer i skoleruta betyr at 21. og 22. desember er skolefrie dager.

SFO og AKS

Aktivitetsskolen (AKS) og skolefritidsordningen (SFO) er åpen 21. og 22. desember.

To grupper barn uten ordinær plass kan bruke SFO og AKS disse to dagene: sårbare barn og barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner. Tilbudet for de to gruppene er gratis disse to dagene.

Aktivitetsskolen og skolefritidsordning følger avtalte åpningstider 23. desember og i romjula.