Kommunestyret i Drammen er innkalt til ekstraordinært møte torsdag 15. oktober for å ta stilling til om ordningen med tidligere skjenkestopp skal videreføres eller ikke.

I begynnelsen av juli vedtok kommunestyret at utestedene måtte stanse skjenkingen av alkohol senest klokken 00.30 og stenge senest klokken 01.00. Senere kom det også nasjonale retningslinjer om begrenset skjenke- og åpningstider, og disse erstattet vedtaket fra kommunestyret.

Kommunestyremøte i mjøndalen
BILDE: Kommunestyret skal avgjøre om tidlig skjenkestopp videreføres.

Med virkning fra mandag 12. oktober er de nasjonale retningslinjene opphevet, og det er pr. i dag ingen begrensninger på skjenke- og åpningstider utover de ordinære reglene som tilsier at det kan skjenkes alkohol fram til klokken 03.00 og dørene må stenges kl. 03.30.

Av hensyn til den aktuelle smittesituasjonen er det gitt et smittevernfaglig råd om å videreføre tidlig skjenkestopp. Dersom kommunestyret følger det rådet om tidlig skjenkestopp, er utgangspunktet at dette skal gjelde med virkning fra førstkommende fredag. Dersom kommunestyret ikke følger rådet, vil de ordinære reglene for skjenking og stenging gjelde ettersom de nasjonale retningslinjene allerede er opphørt.

Det ekstraordinære kommunestyremøtet torsdag 15. oktober starter klokken 17.00 og gjennomføres som et digitalt møte. Møtet streames på kommunens nettside og kan følges der.

Øvrige anbefalinger om å bruke munnbind på kollektivreiser på strekningen mellom Drammen og Oslo, maksimalt 50 personer på arrangementer på offentlige steder, maksimalt ti personer samlet i privat sammenheng og mest mulig bruk av hjemmekontor gjelder også videre.